WistUdata | Gemeente Utrecht

% vaak last van stank door verkeer in de buurt

Aantal respondenten dat vaak stankoverlast door verkeer in de buurt ervaart, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe vaak heeft u last van het volgende in uw buurt? - stank door verkeer Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.